Главная страница
Финансы
Экономика
Математика
Начальные классы
Биология
Информатика
Дошкольное образование
Медицина
Сельское хозяйство
Ветеринария
Воспитательная работа
История
Вычислительная техника
Логика
Этика
Философия
Религия
Физика
Русский язык и литература
Социология
Политология
Языкознание
Языки
Юриспруденция
Право
Другое
Иностранные языки
образование
Доп
Технология
Строительство
Физкультура
Энергетика
Промышленность
Автоматика
Электротехника
Классному руководителю
Связь
Химия
География
Логопедия
Геология
Искусство
Культура
ИЗО, МХК
Экология
Школьному психологу
Обществознание
Директору, завучу
Казахский язык и лит
ОБЖ
Социальному педагогу
Языки народов РФ
Музыка
Механика
Украинский язык
Астрономия
Психология

Диплом. Розрахунок відрахувань на соціальні потреби 41


Скачать 0.72 Mb.
НазваниеРозрахунок відрахувань на соціальні потреби 41
АнкорДиплом.doc
Дата21.12.2017
Размер0.72 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаДиплом.doc
ТипРозрахунок
#8773
страница1 из 6
  1   2   3   4   5   6

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1.Постановка задачі 8

1.1Логічна модель даних 8

1.2 Моделювання даних 9

1.3 Базові поняття ERD 9

1.4 Логічна модель та опис 13

2. ОХОРОНА ПРАЦІ 20

2.1 Охорона праці 20

2.2Організація роботи в царині охорони праці. 21

2.3Робота за комп'ютером 22

2.4Параметри мікроклімату 23

2.5Норми подачі свіжого повітря на приміщення, де є комп'ютери. 24

2.6 Правильно спроектована і виконане виробниче висвітлення 25

3.Техніко-економічне обґрунтування 39

3.1 З урахуванням транспортних витрат 40

3.2 Розрахунок відрахувань на соціальні потреби 41

3.3 Розрахунок накладних витрат 41

3.4 Розрахунок договірної ціни 41

4. Екскізне проектування 43

4.1 Розробка функціональної моделі Бази Данних 43

4.2. Розробка інтерфейсу програмного забезпечення 44

ВСТУП


У діловій та особистій сфері часто доводиться працювати з даними з різних джерел, кожен з яких пов'язаний з певним видом діяльності. Для координації всіх цих даних необхідні певні знання й організаційні навички.

Загалом сенсі термін база даних - це сукупність відомостей про конкретні об'єкти реального світу в якій-небудь предметної області або розділі предметної області.

Збільшення обсягу та структурної складності збережених даних, розширення кола користувачів інформаційних систем висунуло вимогу створення зручних засобів інтеграції збережених даних і управління ними.

Застосування «ІС Бібліотека» необхідно при організації діяльності таких установ, як бібліотека. Постійно зростаючий бібліотечний фонд вимагає оперативного використання даних і використання «ІС Бібліотека» в даному випадку дуже актуальне питання.

Об'єкт даної роботи - «ІС Бібліотека»

Предмет - проблема організації та зберігання даних в даній ІС.

Мета роботи - розробити дипломний проект базу данних.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

АНОТАЦІЯ

В даній дипломній роботі розроблено базу даних АРМ «Будівельна фірма». При розробці було використано структурний підхід проектування програмного забезпечення, у результаті було отримано ескізний, технічний та робочий проекти. Програмне забезпечення реалізоване за допомогою бази даних Microsoft Access .

Пояснювальна записка виконана українською мовою і складається з листів, містить рисунків, таблиць та список використаних джерел, який складається з найменувань.

АННОТАЦИЯ
В данной дипломной работе разработана база данных АРМ «Строительная фирма». При разработке были использованы структурный подход проектирования программного обеспечения, в результате было получено эскизный, технический и рабочий проекты. Программное обеспечение реализовано с помощью базы данных Microsoft Access.

Пояснительная записка выполнена на украинском языке и состоит из листов, содержит рисунков, таблиц и список использованных источников, состоящий из наименований.

ABSTRACT

In dannoy dyplomnoy slave Designed database ARM "Stroitelnaya firm." If Creative were published yspolzovanы strukturnыy approach of design of software, as a result of áûëî polucheno эskyznыy, Technical and worker projects. Prohrammnoe Securing realyzovano s pomoshchju Databases of Microsoft Access.

Poyasnytelnaya note executed on Ukrainian language and consists settles of Sheet soderzhyt drawings, tables and list yspolzovannыh sources, sostoyaschyy of naymenovanyy.

1. Описання предметної області

У найпростішому випадку база даних (БД) - це систематизований набір записів і файлів, що мають спеціальне призначення. Наприклад, в комп'ютері можна зберігати адреси та імена всіх друзів або клієнтів. Можна зберігати всі написані вами листи і впорядкувати їх за отримувачам. Можливо, у вас є набір файлів, в яких ви зберігаєте фінансові дані (рахунки до оплати або рахунки до отримання) і враховуєте свої надходження і витрати. У широкому сенсі, впорядковані за темами документи, що містять текстову інформацію, можна віднести до одного з типів баз даних. Файли електронних таблиць, впорядковані відповідно до призначення, - до іншого типу баз даних. Ярлики до всіх програм в основному меню Windows також є прикладом бази даних. Посилання, що зберігаються в папці Вибране, - це теж свого роду база даних.

Якщо ви любите порядок, то, швидше за все, електронні таблиці або ярлики до них у вас згруповані за допомогою каталогів і підкаталогів. При виконанні такого упорядкування ви самі є диспетчером бази даних. Але що робити, коли доводиться працювати з величезними обсягами? Як можна збирати відомості про всіх клієнтів і зроблених ними замовленнях, якщо дані зберігаються в кількох документах або файлах? Як забезпечити зв'язок між файлами при введенні нової інформації? Як перевірити достовірність введення даних? Як бути, якщо необхідно забезпечити спільний доступ до інформації, але запобігти одночасне оновлення даних двома різними співробітниками? Як забезпечити розмноження даних, якщо відсутня можливість одночасного доступу до даних? Наявність подібного роду проблем говорить про необхідність використовувати систему управління базою даних, СУБД (database management system, DBMS).

  1.   1   2   3   4   5   6
написать администратору сайта