Главная страница
Финансы
Экономика
Математика
Начальные классы
Биология
Информатика
Дошкольное образование
Медицина
Сельское хозяйство
Ветеринария
Воспитательная работа
История
Вычислительная техника
Логика
Этика
Философия
Религия
Физика
Русский язык и литература
Социология
Политология
Языкознание
Языки
Юриспруденция
Право
Другое
Иностранные языки
образование
Доп
Технология
Строительство
Физкультура
Энергетика
Промышленность
Автоматика
Электротехника
Классному руководителю
Связь
Химия
География
Логопедия
Геология
Искусство
Культура
ИЗО, МХК
Экология
Школьному психологу
Обществознание
Директору, завучу
Казахский язык и лит
ОБЖ
Социальному педагогу
Языки народов РФ
Музыка
Механика
Украинский язык
Астрономия
Психология

Тема Історія Давньоруської держави (ІХ ХІІІ ст.)


Скачать 174.2 Kb.
НазваниеТема Історія Давньоруської держави (ІХ ХІІІ ст.)
АнкорKMR_bez_otvetov.doc
Дата13.03.2018
Размер174.2 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаKMR_bez_otvetov.doc
ТипДокументы
#14019
страница3 из 5
1   2   3   4   5
ТЕМА 9. Українські землі у другій половині ХVІІІ століття.

Ліквідація Російською імперією української державності

1. Оберіть подію, яка відбулася не у другій половині ХVІІІ ст.:

а) ліквідація Запорозької Січі;

б) скасування полкового устрою Гетьманщини;

в) створення Першої Малоросійської колегії;

г) остаточна ліквідація посади гетьмана.

2. Укажіть подію, яка пов’язує ці дати: 1734, 1750, 1768 рр.:

а) найбільша активність гайдамацького руху; б) російсько-турецькі війни;

в) російсько-польські війни; г) три поділи Речі Посполитої.

3. З 1750 р. по 1764 р. гетьманом був:

а) Петро Калнишевський; б) Данило Апостол;

в) Олексій Розумовський; г) Кирило Розумовський.

4. Згідно судової реформи К. Розумовського на Лівобережній Україні утворювалися суди, які розглядали кримінальні справи. З поданих варіантів оберіть той, який містить назву цих судів:

а) підкоморські; б) земські; в) гродські; г) шляхетські.

5. Керівник відновленої в 1764 р. Малоросійської колегії:

а) Петро Рум’янцев; б) Олексій Шаховський;

в) Олексій Розумовський; г) Кирило Розумовський.

6. Козацтво Слобідської України було ліквідоване російською владою:

а) 1783 р.; б) 1781 р.; в) 1775 р.; г) 1765 р.

7. Лідери гайдамацького повстання 1768 р. на Правобережжі:

а) Медвідь, Грива; б) О. Довбуш, С. Чалий; в) Верлан, Г. Голий; г) І. Гонта, М. Залізняк.

8. Генерал-аншеф російської армії, який командував знищенням Запорізької Січі в 1775 р.:

а) Олександр Суворов; б) Петро Рум’янцев; в) Петро Текелі; г) Михайло Кутузов.

9. Назва території, що відійшла до Австрії згідно умов Константинопольської конвенції, яку підписали Австрія та Туреччина в 1775 р.:

а) Бессарабія; б) Галичина; в) Буковина; г) Закарпаття.

10. Період створення Задунайської Січі:

а) 90-ті рр. ХVІІІ ст.; б) 80-ті рр. ХVІІІ ст.; в) 70-ті рр. ХVІІІ ст.; г) 60-ті рр. ХVІІІ ст.

11. Останній кошовий отаман Підпільненської Січі, яка була зруйнована царськими військами в 1775 р.:

а) Петро Сагайдачний; б) Кость Гордієнко;

в) Петро Калнишевський; г) Кирило Розумовський.

12. Російський вельможа, який був внесений до козацького реєстру під ім’ям Грицька Нечоси:

а) Рум’янцев; б) Яковлєв; в) Суворов; г) Потьомкін.

13. Після зруйнування в 1775 р. Запорозької Січі, запорожці створили:

а) Нову Січ; б) Олешківську Січ; в) Задунайську Січ; г) Томаківську Січ.

14. Визначте правильність твердження щодо причин ліквідації Запорозької Січі:

1) після закінчення російсько-турецької війни 1768 – 1774 рр. відпала потреба у козаках, бо Кримське ханство вже не становило загрози для Півдня імперії

2) царизм намагався ліквідувати особливості самоврядування запорожців, бо воно суперечило централізаторській політиці Росії;

а) обидва варіанти правильні; б) тільки перший варіант правильний;

в) тільки другий варіант правильний; г) обидва варіанти неправильні.

15. Укажіть рік приєднання Кримського ханства до Російської імперії:

а) 1775 р.; б) 1783 р.; в) 1793 р.; г) 1795 р.

16. Назва військового підрозділу, утвореного 1788 р. з колишніх запорозьких козаків:

а) Чорноморське козацьке військо; б) Азовське козацьке військо;

в) Бузьке козацьке військо; г) Задунайська Січ.

17. Повстання селян у с. Турбаї проти поміщиків Базилевських на Полтавщині відбулося:

а) 1789 – 1793 рр.; б) 1791 – 1793 рр.; в) 1793 – 1795 рр.; г) 1795 – 1797 рр.

18. Рік проведення другого поділу Річ Посполитої:

а) 1764 р.; б) 1772 р.; в) 1775 р.; г) 1793 р.

19. Визначте правильність твердження:

1) впровадження кріпацтва на Лівобережній Україні було раніше ліквідації козацтва, як окремої верстви суспільства;

2) приєднання Правобережної України до Російської імперії відбулося після зрівняння в правах української аристократії з російським дворянством.

а) обидва варіанти правильні; б) тільки перший варіант правильний;

в) тільки другий варіант правильний; г) обидва варіанти неправильні.

20. Укажіть український регіон, який було включено до складу Російської імперії за результатами третього поділу Речі Посполитої:

а) Правобережна Україна; б) Галичина; в) Західна Волинь; г) Північна Буковина.
тема 10. Розвиток українських земель у складі Російської імперії

(кінець ХVІІІ ст.перша половина ХІХ ст.)

1. Оберіть варіант, в якому вказано губернії, які входили до складу Малоросійського генерал-губернаторства:

а) Волинська, Подільська, Київська;

б) Катеринославська, Брацлавська, Херсонська;

в) Брацлавська, Таврійська, Полтавська;

г) Харківська, Чернігівська, Полтавська.

2. Роки правління імператора Олександра І:

а) 1796 – 1801 рр.; б) 1801 – 1825 рр.; в) 1817 – 1857 рр.; г) 1825 – 1855 рр.

3. Період існування військових поселенців на українських землях:

а) 1801 – 1825 рр.; б) 1812 – 1835 рр.; в) 1817 – 1857 рр.; г) 1825 – 1855 рр.

4. Назва синів військових поселенців, які з дня народження були приписані до військового відомства та з семи до 45 років несли тягар військової служби:

а) рекрут; б) кантоніст; в) сердюк; г) жолдак.

5. До проявів кризи феодалізму на початку ХІХ ст. не можна віднести:

а) посилення селянського повстанського руху;

б) посилення гноблення селян з боку поміщиків;

в) розвиток товарно-грошових відносин;

г) розвиток натурального господарства.

6. Назвіть міжнародний договір 1812 р., відповідно до якого Російській імперії відходила Бессарабія:

а) Ясський; б) Бахчисарайський; в) Бухарестський; г) Адріанопольський.

7. Масонська ложа, в якій найвиразніше проявилася українська національно-визвольна спрямованість:

а) «Любов до істини»; б) «Понт Евксинський»;

в) «Вмираючий сфінкс»; г) «Трьох царств природи».

8. Місто, де в 1817 р. була організована масонська ложа «Понт Евксинський»:

а) Харків; б) Київ; в) Миколаїв; г) Одеса.

9. Укажіть рік повстання козаків Бузького козацького війська, яке було викликане ліквідацією козацького війська:

а) 1813 р.; б) 1817 р.; в) 1821 р.; г) 1825 р.

10. Оберіть варіант, в якому вказані декабристські організації:

а) Товариство об’єднаних слов’ян, Понт Евксинський, Малоросійське товариство;

б) Союз благоденства, Товариство об’єднаних слов’ян, Південне товариство;

в) Молода Україна, Братерство тарасівців, Кирило-Мефодіївське товариство;

г) Головна Руська Рада, Товариство об’єднаних слов’ян, Союз благоденства.

11. Автор «Руської правди», керівник Південного товариства:

а) В. Каразін; б) П. Пестель; в) М. Костомаров; г) В. Лукашевич.

12. Укажіть російського імператора, який розгромив повстання декабристів:

а) Павло І; б) Олександр І; в) Олександр ІІ; г) Микола І.

13. Укажіть договір, підписаний 1829 р., за яким до Російської імперії переходили землі в гирлі Дунаю, що раніше були частиною володінь Задунайської Січі:

а) Ясський; б) Бахчисарайський; в) Адріанопольський; г) Константинопольський.

14. Промисловий переворот у підросійській Україні розпочався:

а) у 1810-ті – 1820-ті рр.; б) у 1830-ті – 1840-і рр.;

в) у 1820-ті – 1830-ті рр.; г) у 1840-ті – 1850-ті рр.

15. Укажіть рік ліквідації на Правобережній Україні судочинства за Литовським статутом, який до того вважався головним правовим зводом:

а) 1819 р.; б) 1825 р.; в) 1834 р.; г) 1842 р.

16. Назва національно-однорідного регіону, що утворився з центром у Єлизаветській фортеці:

а) Малоросія; б) Новоросія; в) Ново-Сербія; г) Слов’яно-Сербія.

17. Місто, в якому діяло Кирило-Мефодіївське братство:

а) Львів; б) Харків; в) Полтава; г) Київ.

18. Програмний документ Кирило-Мефодіївського товариства:

а) «Руська Правда»; б) «Самостійна Україна»;

в) «Книга буття українського народу»; г) «Русалка Дністрова».

19. Роки діяльності «Інвентарних правил» на Правобережній Україні:

а) 1825 – 1826 рр.; б) 1839 – 1841 рр.; в) 1847 – 1855 рр.; г) 1848 – 1849 рр.

20. З поданих варіантів оберіть той, який подає програмну ідею, не властиву Кирило-Мефодіївському товариству:

а) знищення царизму;

б) скасування кріпацтва й станової нерівності;

в) утвердження в суспільстві демократичних прав;

г) заохочення переселення селян у малозаселені райони Російської імперії.

тема 11. Розвиток українських земель у складі Російської імперії

(1850-ті – 1890-ті рр.)

1. Хронологія Кримської війни:

а) 1851 – 1854 рр.; б) 1852 – 1855 рр.; в) 1853 – 1856 рр.; г) 1854 – 1857 рр.

2. «Київська козаччина» – це:

а) виступ студентів у 1850 р.; б) повстання селян у 1855 р.;

в) повстання військових у 1857 р.; г) виступ робітників у 1857 р.

3. Назвіть регіони України, які охопив селянський рух під назвою «Похід у Таврію за волею»:

а) Катеринославщина, Херсонщина, Харківщина, Полтавщина, Чернігівщина;

б) Катеринославська, Таврійська губернії;

в) Катеринославська, Волинська, Київська губернії;

г) Крим, Південна Україна, Волинська губернія.

4. Кріпосне право в Наддніпрянській Україні було ліквідоване:

а) 1848 р.; б) 1853 р.; в) 1861 р.; г) 1868 р.

5. Назва українського журналу, який виходив у Петербурзі в 1861 – 1862 рр.:

а) «Киевская старина»; б) «Современник»; в) «Громада»; г) «Основа».

6. Назвіть російського імператора, який скасував кріпацтво:

а) Олександр І; б) Олександр ІІ; в) Олександр ІІІ; г) Микола ІІ.

7. Валуєвський циркуляр щодо заборони друку українською мовою релігійних та навчальних праць було прийнято:

а) 1861 р.; б) 1862 р.; в) 1863 р.; г) 1864 р.

8. Судова інстанція, яка згідно судової реформи Російської імперії 1864 р., діяла в Катеринославі:

а) Сенат; б) гродський суд; в) судова палата; г) окружний суд.

9. Український історик, ідеолог «хлопоманства»:

а) Іван Посяда; б) Михайло Грушевський; в) Микола Лисенко; г) Володимир Антонович.

10. Укажіть назву реформи, яка була розпочата в Російській імперії в 1864 р.:

а) селянська; б) цензурна; в) міська; г) земська.

11. Укажіть прізвище історичної особи, факти біографії якої вказані: «...у 1866 р., на околиці містечка Кривий Ріг відкрив значні поклади залізної руди. Лише через 15 років йому вдалося заохотити інвесторів до промислової розробки цих родовищ, заснувавши в Парижі «Акціонерне товариство залізних руд Кривого Рогу».

а) Джон Ґ’юз; б) Олександр Поль; в) Микола Терещенко; г) Микола Левитський.

12. Місто України, де у XIX ст. діяв Новоросійський університет:

а) Харків; б) Київ; в) Ніжин; г) Одеса.

13. Представники опозиційної течії на українських землях у складі Російської імперії, які застосовували практику «ходіння в народ»:

а) соціал-демократи; б) декабристи; в) народники; г) народовці.

14. Органи самоврядування, які створювалися в містах згідно з міською реформою 1870 р.:

а) магістрати та ради; б) думи та управи; в) збори та управи; г) магістрати та лави.

15. Рік створення органів самоврядування в містах Правобережної України:

а) 1875 р.; б) 1877 р.; в) 1881 р.; г) 1884 р.

16. Головний ініціатор «Чигиринської змови»:

а) Павло Аксельрод; б) Георгій Плеханов; в) Юлій Мартов; г) Яків Стефанович.

17. Внаслідок реформ Російської імперії 1860-х – 1870-х рр. Україна:

а) перетворилася на аграрно-сировинну базу імперії;

б) залишилася відсталим, аграрним регіоном;

в) перетворилася на вугільно-металургійну базу імперії;

г) в індустріальному плані не розвивалася.

18. Початок судового процесу над учасниками повстання, відомого як «Чигиринська змова»:

а) 1871 р.; б) 1873 р.; в) 1875 р.; г) 1877 р.

19. Відома діячка народницького руху, правнучка останнього гетьмана України К. Розумовського, учасниця терористичних замахів на царя Олександра ІІ:

а) Серафима Гопнер; б) Віра Засуліч; в) Софія Перовська; г) Віра Фігнер.

20. Рік проведення єдиного загального перепису в Російській імперії у ХІХ ст.:

а) 1898 р.; б) 1890 р.; в) 1881 р.; г) 1870 р.


тема 12. Розвиток західноукраїнських земель у складі

імперії Габсбургів (кінець XVIII СТ.ХІХ ст.)

1. Австрійські монархи, за правління яких (ХVІІІ ст.) в західноукраїнських землях, була дещо обмежена влада поміщиків над селянами:

а) Фердинанд І, Вільгельм І; б) Йосип ІІ, Франц-Йосип;

в) Марія-Терезія, Йосип ІІ; г) Марія-Терезія, Фердинанд І.

2. Укажіть назву адміністративно-територіальних одиниць, на які поділялося Королівство Галіції та Лодомерії в першій половині ХІХ ст.:

а) повіти; б) жупи; в) паланки; г) дистрикти.

3. Рік «холерного бунту» селян в Закарпатті:

а) 1831 р.; б) 1833 р.; в) 1847 р.; г) 1849 р.

4. Рік видання альманаху «Русалка Дністрова»:

а) 1817 р.; б) 1831 р.; в) 1837 р.; г) 1848 р.

5. Примусовий продаж поміщиками горілки селянам на західноукраїнських землях мав назву:

а) перлюстрація; б) шарварки; в) пропінації; г) сервітути.

6. Укажіть ватажка селянського повстання 1843 – 1844 рр. на Буковині:

а) Д. Марусяк; б) І. Вередюк; в) Л. Кобилиця; г) В. Фреюк.

7. Українцями на Галичині 2 травня 1848 р. було створено:

а) Центральну Народну раду; б) Головну Руську раду;

в) Ліквідаційний комітет; г) Руський собор.

8. Події «весни народів» в Західній Україні проявилися:

а) у створенні Головної Руської ради та звільненні селян від кріпацтва;

б) у започаткуванні «Просвіти» та наукового товариства ім. Шевченка;

в) у появі Рейхстагу та Спілки визволення України;

г) у заснуванні автономії Східної Галичини та прийнятті в Австрії конституції.

9. Оберіть з поданих варіантів термін, який означає документ, яким громадське або політичне об’єднання повідомляє громадськість та органи влади про свої програмні положення, вимоги чи пропозиції:

а) меморандум; б) універсал; в) директива; г) циркуляр.

10. З поданих варіантів, оберіть той, який подає умову властиву Слов’янському з’їзду в Празі:

1) питання поділу Галичини на польську та русинську провінції передати на вирішення загальноімперського рейхстагу.

2) вимога гарантування національної і політичної рівноправності загальноімперською конституцією.

а) обидва варіанти правильні; б) тільки перший варіант правильний;

в) тільки другий варіант правильний; г) обидва варіанти неправильні.

11. Селянство Буковини звільнилося від панщини:

а) у червні 1847 р.; б) у квітні 1848 р.; в) у липні 1848 р.; г) у березні 1853 р.

12. Місто, в якому виходила українська газета «Зоря Галицька»:

а) Львів; б) Тернопіль; в) Чернівці; г) Ужгород.

13. Укажіть імператора Австрійської імперії, який скасував кріпацтво на західноукраїнських землях:

а) Йосип ІІ; б) Фердинанд І; в) Карл І; г) Франц ІІ.

14. Конституція Австрійської імперії, що зокрема проголошувала рівноправність громадян у державних установах, судах і школах була прийнята:

а) 1861 р.; б) 1866 р.; в) 1867 р.; г) 1870 р.

15. Політична організація створена в 1870 р. москвофілами, яку вони вважали наступницею Головної Руської ради 1848 р. і єдиним представником усіх місцевих українців:

а) Руський собор; б) Руська Рада; в) Народна Рада; г) Центральна Рада народова.

16. Рік створення Літературного товариства ім. Т. Г. Шевченка у Львові:

а) 1870 р.; б) 1871 р.; в) 1872 р.; г) 1873 р.

17. Прізвище популярного українського композитора і диригента, автора симфоній та хорових творів, серед яких – «Жовняр», «Пісня до місяця», «Заповіт»:

а) І. Лаврівський; б) С. Воробкевич; в) А. Вахнянин; г) М. Вербицький.

18. Оберіть варіант, в якому вказано західноукраїнське місто, де у 1875 р. відкрився університет:

а) Львів; б) Тернопіль; в) Чернівці; г) Станіслав.

19. Укажіть відомого політичного діяча і науковця, який очолював Наукове товариство ім. Т. Шевченка з 1897 р. по 1913 р.:

а) І. Франко; б) Ю. Бачинський; в) В. Федорович; г) М. Грушевський.

20. Назва угоди між народовцями та представниками галицької краєвої адміністрації про «мирне і приязне сожиття всіх народів і класів»:

а) «прогресивна ера»; б) «нова ера»; в) «нова демократія»; г) «новий курс».

тема 13. Українські землі на початку XX ст.

1. Регіон України, який на початку ХХ ст. називали «українським П’ємонтом»:

а) Волинь; б) Буковина; в) Бессарабія; г) Галичина.

2. Рік проведення урочистостей з нагоди відкриття пам’ятника І. Котляревському:

а) 1901 р.; б) 1903 р.; в) 1905 р.; г) 1907 р.

3. Укажіть політичного діяча, який на початку ХХ ст. започаткував український самостійницький рух на Наддніпрянщині:

а) М. Грушевський; б) С. Петлюра; в) В. Винниченко; г) М. Міхновський.

4. Укажіть рік розколу РСДРП на дві фракції – більшовиків і меншовиків:

а) 1898 р., І з’їзд; б) 1903 р., ІІ з’їзд; в) 1905 р., ІІІ з’їзд; г) 1906 р., ІV з’їзд.

5. 27 січня 1904 р. – це:

а) початок Першої російської революції;

б) початок російсько-японської війни;

в) початок аграрної реформи Петра Столипіна;

г) початок виборчої кампанії до Першої Державної Думи.

6. Рік утворення Українського соціал-демократичного союзу («Спілки»):

а) 1906 р.; б) 1905 р.; в) 1904 р.; г) 1903 р.

7. Засновник музично-драматичної школи у Києві (1904 р.) – першого в Україні театрального навчального закладу:

а) М. Садовський; б) М. Лисенко; в) Ф. Красицький; г) І. Котляревський.

8. Укажіть організатора в містах і селах України 1904 – 1907 рр. пересувних «народних виставок»:

а) В. Чехівський; б) В. Розвадовський; в) І. Труш; г) Ф. Красицький.

9. Керівник збройного повстання саперів у Києві в листопаді 1905 р.:

а) Б. Жаданівський; б) Г. Ткаченко-Петренко; в) П. Шмідт; г) Г. Вакуленчук.

10. Укажіть організатора «Просвіти» у Миколаєві:

а) Д. Яворницький; б) М. Лисенко; в) Г. Коваленко; г) М. Аркас.

11. Назвіть місто, в якому у грудні 1905 р. існувала Чечелівська робітнича республіка:

а) Одеса; б) Київ; в) Катеринослав; г) Юзівка.

12. Кількість депутатів – членів Української парламентської громади в Другій Державній Думі:

а) 518 осіб; б) 497 осіб; в) 45 осіб; г) 47 осіб.

13. Укажіть назву першої щоденної української газети:

а) «Громадська думка»; б) «Рада»; в) «Хлібороб»; г) «Український вісник».

14. Укажіть прізвище депутата Першої Державної Думи, який очолював Українську парламентську фракцію:

а) Д. Антонович; б) М. Меленевський; в) Л. Юркевич; г) І. Шраг.

15. Визначте історичне значення А. Шептицького:

а) реформував греко-католицьку церкву, як церкву національну;

б) видав альманах «Русалка Дністрова»;

в) започаткував молодіжну організацію «Січ»;

г) започаткував кооперативний рух Галичини.

16. Рік, коли вийшов указ, який вважається початком Столипінської аграрної реформи:

а) 1900 р.; б) 1903 р.; в) 1905 р.; г) 1906 р.

17. Визначте, назву політичної партії, яку очолював Мар’ян Басок-Меленевський на початку ХХ ст.:

а) Спілка; б) УДРП; в) РУП; г) УСДРП.

18. Рік першого повного видання творів Тараса Шевченка (під редакцією В. Доманицького):

а) 1904 р.; б) 1905 р.; в) 1906 р.; г) 1907 р.

19. Оберіть варіант в якому події 1905 – 1907 рр. розташовані в хронологічному порядку:

а) вибори до Першої Державної думи, загальний жовтневий страйк, «кривава неділя», видання Маніфесту Миколи ІІ, повстання на панцернику «Потьомкін», вибори до Другої Державної думи;

б) вибори до Першої Державної думи, «кривава неділя», видання Маніфесту Миколи ІІ, повстання на панцернику «Потьомкін», вибори до Другої Державної думи, загальний жовтневий страйк;

в) «кривава неділя», загальний жовтневий страйк, видання Маніфесту Миколи ІІ, повстання на панцернику «Потьомкін», вибори до Першої Державної думи, вибори до Другої Державної думи;

г) «кривава неділя», повстання на панцернику «Потьомкін», загальний жовтневий страйк, видання Маніфесту Миколи ІІ, вибори до Першої Державної думи, вибори до Другої Державної думи.

20. Напрям в авангардистському мистецтві, якому притаманні композиції з різнокольорових площин, що мають форму квадрата, прямокутника, кола, хреста:

а) сюрреалізм; б) фовізм; в) супрематизм; г) абстракціонізм.
1   2   3   4   5
написать администратору сайта